Η κατάθλιψη στην μητέρα μπορεί να επηρεάσει την ψυχική και σωματική υγεία του βρέφους.

Παιδιά καταθλιπτικών μητέρων έχουν σοβαρές πιθανότητες να παρουσιάσουν τροποποιημένες ανοσολογικές απαντήσεις και μεγαλύτερο ρίσκο για εμφάνιση ψυχολογικών διαταραχών.

Η μητρική κατάθλιψη ενδέχεται να έχει σημαντική επίδραση τόσο στον τρόπο λειτουργίας του παιδικού εγκεφάλου όσο και στην αντίδραση του οργανισμού σε στρεσογόνα ερεθίσματα και στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Αυτές οι επιπτώσεις στην φυσιολογία μπορούν να οδηγήσουν σε ψυχολογικά προβλήματα(ψυχολογική ευαλωτότητα).Πρόσφατες μελέτες επίσης ανέδειξαν ότι οι καταθλιπτικές μητέρες παρουσίαζαν υψηλές συγκεντρώσεις κορτιζόλης και ανοσοσφαρινών.Επιπλέον, ήταν λιγότερο εμπλεκόμενες και ενσυναισθητικές με τα τέκνα τους. Παρουσίαζαν αρνητική και εναλασσόμενη διάθεση.Ήταν επιθετικές και λιγότερο ευαίσθητες στην λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνία με τα παιδιά τους. Τα παιδιά παρουσίαζαν και αυτά με τη σειρά τους υψηλές συγκεντρώσεις ανοσοσφαιρινών και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών παρουσίαζαν άγχος ή/και απόσυρση σύγκριση με παιδιά μητέρων που δεν είχαν διαγνωσθεί με κάποια διαταραχή.
Αυτό τονίζει την σπουδαιότητα της έγκαιρης θεραπείας αυτών των μητέρων αλλά και την ψυχολογική στήριξη τους και την απενοχοποίηση τους για την κατάθλιψη που βιώνουν.

Σημαντικό είναι επίσης να γίνει κατανοητό σε αυτές τις μητέρες το διπλό όφελος από την θεραπεία (και για αυτές αλλά και για τα παιδιά).