ΔΕΠΥ και εγκέφαλος

Οι πρόσφατες μελέτες τεκμηριώνουν την άποψη ότι ο εγκέφαλος των παιδιών με ΔΕΠΥ(Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) διαφέρει από αυτόν των παιδιών με φυσιολογική ανάπτυξη,διαφορά ορατή και στη μαγνητική τομογραφία(MRI).Αυτό υπονοεί ότι η ΔΕΠΥ θα πρέπει να θεωρείται νευρολογική διαταραχή.
Σε μια πρόσφατη μελέτη με σημαντικά μεγάλο αριθμό ατόμων με χρήση απεικονιστικής τεχνικής (MRI) ,ερευνητές διαπίστωσαν ότι 5 περιοχές του εγκεφάλου ήταν μικρότερες σε μέγεθος σε άτομα με ΔΕΠΥ από ότι σε άτομα που δεν παρουσίαζαν την διαταραχή.
Η μελέτη παρουσίασε διαφορές σε υποφλοιώδεις δομές και στον ενδοκρανιακό όγκο 1713 ατόμων με ΔΕΠΥ και 1529 ατόμων που δεν νοσούσαν από την διαταραχή.Η ηλικία των συμμετεχόντων ήταν από 4 έως 63 έτη.Σε αυτή την ανάλυση τα άτομα με ΔΕΠΥ εμφάνιζαν μείωση του όγκου του επικλινή πυρήνα , της αμυγδαλής, του κερκοφόρου πυρήνα, του ιπποκάμπου και του κέλυφους.Οι μειώσεις αυτές μοιάζουν με αντίστοιχες που παρουσιάζουν τα άτομα με κατάθλιψη και τα άτομα με ιδεοψυχαναγκασστική διαταραχή.
Οι διαφορές στην απεικόνιση ήταν πιο εμφανείς στα παιδιά και λιγότερο εμφανείς στους ενήλικες ,γεγονός που υποστηρίζει την υπόθεση ότι η ΔΕΠΥ είναι μια διαταραχή του εγκεφάλου η οποία καθυστερεί την ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου.
Παρόλο που η χρήση απεικονιστικών τεχνικών στην ΔΕΠΥ είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο,σίγουρα αποτελεί το πρώτο βήμα και ισχυρή απόδειξη στην απόψη ότι η παραπάνω νόσος αποτελεί νευρολογική διαταραχή με σημαντικές επιδράσεις στον όγκο των υποφλοιωδών πυρήνων. Μελλοντικές έρευνες θα χρειαστεί να ερευνήσουν τις φαρμακολογικές επιδράσεις και την αναπτυξιακή πορεία των ογκομετρικών διαφορών της συγκεκριμένης νόσου.